Wax & Co Pure Skin - Bikini Wax บราซิลเลี่ยนแว็กซ์ ฮอลลีวูดแว็กซ์

Private wax studio
for your pure skin

Please waiting for our new visual

Wax & Co Pure Skin - Bikini Wax บราซิลเลี่ยนแว็กซ์ ฮอลลีวูดแว็กซ์

OUR BRANCHES

Wax & Co Pure Skin สาขา ห้วยขวาง

411 ถ. ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทร. : 063 954 5166 
เปิด : วันจันทร์ – อาทิตย์ 11.00 – 20.00 น.

Wax & Co Pure Skin สาขา อโศก

180 ซ. สุขุมวิท 16 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 063 954 5166 เปิด : วันจันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

Wax & Co Pure Skin สาขา ห้วยขวาง

411 ถ. ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทร. : 063 954 5166 
เปิด : วันจันทร์ – อาทิตย์ 11.00 – 20.00 น.

Wax & Co Pure Skin สาขา อโศก

180 ซ. สุขุมวิท 16 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 063 954 5166
เปิด : วันจันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

Booking now

Wax & Co Pure Skin - Bikini Wax บราซิลเลี่ยนแว็กซ์ ฮอลลีวูดแว็กซ์